EĞİTİM PROGRAMI
25 Mayıs 2008, Pazar
12:00-16:00
KAYIT
16:00
Açılış ve Program Tanıtımı
17:00
Kurs Öncesi Değerlendirme (Doğru/yanlış tipinde 100 soruluk test)
20:00
Açılış ve Tanışma Partisi
AÇILIŞ TÖRENİNDEN SONRA PROGRAM 20 KİŞİLİK İKİ AYRI SALONDA DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK DEVAM EDECEKTİR
26 Mayıs 2008, Pazartesi
08:00
İletişim Kursu 
EĞİTMENLER: Mersin ÜTF Psikiyatri
Hacettepe Üniversitesi 
Temel iletişim kuralları
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
Sözlü iletişim
Sözsüz iletişim ve beden dili
Hastaya yaklaşım
Uygulama: Simüle hasta ile beceri eğitimi ve video kayıt
12:00
Öğle Yemeği
13:00
Çocuk hastalarla iletişim
Estetik hastaların psikolojik profilleri ve yönetimi
Yardımcı sağlık personeli ile iletişim
Ekip çalışması ve liderlik
Grup dinamikleri
Uygulama: Simüle hasta ile beceri eğitimi ve video kayıt
16:00
Hipospadias
Sorumlu Eğitmen: Dr. Lütfü Baş
17:00
Kapanış
19:00
Akşam yemeği
21:00
Sosyal program
27 Mayıs 2008, Salı
08:00
İstatistik Kursu
Sorumlu Eğitmen: Dr.Reha Alpar
Örnekleme
İstatiksel anlamlılık
Yöntem seçimi
Varyans analizi
Korelasyon analizi
Regresyon analizi
Excel kullanımı
Kanıta dayalı tıp
Eleştirel okuma
12:00
Öğle Yemeği
13:00
Yara Bakımı Kursu
Yaranın değerlendirilmesi
Sorumlu Eğitmen:Mustafa Deveci
Debridman
Nem dengesi
Bakteri dengesi
Kronik yaraya yaklaşım
Vakum teknolojisi
Büyüme faktörlerinin kullanımı
Diyabetik ayakta yaklaşım
Venöz ülserlerde yaklaşım
Arteriyel yetmezliklerde yaklaşım
15:30
Tıbbi Fotoğrafçılık Kursu
Sorumlu Eğitmen: Eksal Kargı
Temel fotoğrafçılık kuralları
Digital kameralar
Tıbbi fotoğrafçılığın farklılıkları
Hasta hakları ve onam alınması
Standardizasyon yöntemleri
Bölgelere göre çekim pozisyonları
Arşivleme
Dijital tekniklerle simulasyon
18:00
Kapanış
19:00
Akşam Yemeği
21:00
Sosyal Program
28 Mayıs 2008, Çarşamba
08:00
Damak ve Dudak Yarığı Kursu
 
Sorumlu Eğitmen: Dr. Figen Özgür
Dudak-damak yarığı embriyolojisi ve anatomisi
Dudak-damak yarığı hastalarına  yaklaşım ve şekillendirici kullanımı
Dudak-damak yarığı onarım algoritması
Tek taraflı dudak yarığı ve tedavisi
Çift taraflı dudak yarığı ve onarımı
Damak yarığı onarımı
Dudak yarığı burun deformitesinin onarımı
Velofarigeal yetmezlik tanı ve tedavisi
Damak fistüllerinin cerrahi tedavisi
Ortodontik tedavinin yeri ve zamanlaması
12:00
Öğle Yemeği
13:00
Araştırma Tasarımı ve Makale Yazma Kursu
Sorumlu Eğitmen: Dr. Kansu Büyükafşar 
Sorunun tanımlanması
Literatür tarama
Araştırma modelinin kurulması
Seçilen yöntemlerin amaca uygunluğu
Sonuçların yorumlanması
Makalenin bölümleri
Giriş ve tartışma bölümlerinin yapılandırılması
Olgu sunumları ve editöre mektuplar
15:30
Meme Rekonstrüksiyonu Kursu 
Sorumlu Eğitmen: Dr. Ferit Demirkan
Yöntem seçiminde etkili faktörler
Abdominal flepler ve kullanımı
Latissimus dorsi ve kullanımı
İmplantların kullanımı
Parsiyel defektlerde onarım
Meme koruyucu tedavi sonrası rekonstrüksiyon gereksinimleri
18:00
Kapanış
19:00
Akşam Yemeği
21:00
Sosyal Program
29 Mayıs 2008, Perşembe
08:00
Yanık Kursu
Yanıkların sınıflaması
Sorumlu Eğitmen: Serdar Öztürk
Yanığın fizyopatolojisi
Yanıkta sıvı tedavisi
Yanıkta enfeksiyon
Acil serviste yaklaşım
Yanık yarasının debridmanı
Yanıkta yara bakımı
Özel bölge yanıkları
Yanık sekelleri
Elektrik yanıkları
12:00
Öğle Yemeği
13:00
Plastik Cerrahide Hekimin Sorumluluğu Kursu
Sorumlu Eğitmen: Dr. Ahmet Terzioğlu
Hasta hakları
Yeni TCK
Onam formları ve kullanımı
Muayenehane Yönetimi ve Yasal Yükümlülükler
Medya ile ilişkiler
15:00
Kapanış
Serbest zaman
19:00
Akşam Yemeği
21:00
Animasyon - Yarışma Gecesi 
30 Mayıs 2008, Cuma
08:00
Estetik Cerrahi Kursu
Sorumlu Eğitmen: Dr. Akın Yücel
Meme büyütme
Meme küçültmede vertikal teknik
Meme küçültmede ters T tekniği
Yağ emme
Yağ enjeksiyonu
Abdominoplasti
Üst blefaroplasti
Alt kapak blepharoplasti
Kaş asma
Yüz germe
Botox
Dolgu maddeleri
Mezoterapi, termaj, karboksiterapi ve diğerleri
13:00
Öğle Yemeği
14:00
El Cerrahisi Kursu
Sorumlu Eğitmen: Dr. Selçuk Akın
El muayenesi
El radyografilerinin değerlendirilmesi
Fleksör tendon kesileri ve onarımı
Ekstansör tendon onarımları
Karpal tünel açılması
Sinir kesilerinde yaklaşım ve onarım
Parmak ucunda yumuşak doku onarımları
Atelleme
Fizik tedavi
17:00
Kurs Sonu  Değerlendirilmesi (100 soruluk çoktan seçmeli test)
18:00
Geri Bildirim toplantısı ve anket uygulanması
19:00
Akşam Yemeği
31 Mayıs 2008, Cumartesi
08:00
Serbest zaman
12:00
Çıkış
 
 
VII. Plastik Cerrahi Okulu
(2014)
 
VI. Plastik Cerrahi Okulu
(2013)
 
V. Plastik Cerrahi Okulu
(2012)
 
IV. Plastik Cerrahi Okulu
(2011)
 
III. Plastik Cerrahi Okulu
(2010)
 
II. Plastik Cerrahi Okulu
(2009)