DÜZENLEME KURULU VE EĞİTMENLER

II. Plastik Cerrahi Asistan Okulu Düzenleme Kurulu

Düzenleme Kurulu
Dr. Gürhan Özcan                             
Dr. Ferit Demirkan                       
Dr. Sühan Ayhan

Eğitmenler
Dr. Gürhan Özcan
Dr. Ferit Demirkan
Dr. Sühan Ayhan
Dr. Surel Karabilgin (Ege Üni.Tıp Eğitimi Anabilim Dalı)
Dr. Hatice Şahin (Ege Üni.Tıp Eğitimi Anabilim Dalı)
Dr. Kansu Büyükafşar (Mersin Üni. Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı)
Dr. Figen Özgür
Dr. Hakan Ağır
Dr. Tunç Tiryaki
Dr. Akın Yücel
Dr. Reha Yavuzer
Dr. Eksal Kargı
Dr. Ali Rıza Tümer (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı)
Dr. Atilla Çoruh
Dr.Yeşim Özgenel
Dr. Mustafa Deveci
Dr. Murat Topalan
Dr. Ömer Özkan
Dr. Zeynep Yıldırım (İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoterapi)
Dr. Safiye Özkan (İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoterapi)

 

 

 
 
VII. Plastik Cerrahi Okulu
(2014)
 
VI. Plastik Cerrahi Okulu
(2013)
 
V. Plastik Cerrahi Okulu
(2012)
 
IV. Plastik Cerrahi Okulu
(2011)
 
III. Plastik Cerrahi Okulu
(2010)
 
I. Plastik Cerrahi Okulu
(2008)