PROGRAM
19.05.2009, SALI 
12:00 - 16:00   KAYIT 
SAAT SALON A SALON B
16:00 AÇILIŞ VE PROGRAM TANITIMI   
17:00 KURS ÖNCESİ DEĞERLENDİRME
(Doğru / Yanlış Tipinde 100 Soruluk Test)
20:00 AÇILIŞ VE TANIŞMA PARTİSİ 
20.05.2009, ÇARŞAMBA 
SAAT SALON A - GRUBU SALON B - GRUBU
08:00 - 12:00  İLETİŞİM KURSU
Dr. Surel Karabilgin
ARAŞTIRMA TASARIMI VE MAKALE YAZMA KURSU
Dr. Kansu Büyükafşar


Temel iletişim kuralları
Sözlü ve sözsüz iletişim
Hastaya yaklaşım
Estetik hastaların psikolojik profilleri ve yönetimi

Uygulama: Simüle hasta ile beceri eğitimi ve video kayıt
Sorunun tanımlanması
Literatür tarama
Araştırma modelinin kurulması
Seçilen yöntemlerin amaca uygunluğu
Sonuçların yorumlanması
Makalenin bölümleri
Giriş ve tartışma bölümlerinin yapılandırılması
Olgu sunumları ve editöre mektuplar
Plagiarism ve diğer etik sorunlar
TRANSSEKSÜALİZM CERRAHİSİ
Dr. Gürhan Özcan
12:00 - 13:00  ÖĞLE YEMEĞİ 
13:00 - 17:00  İLETİŞİM KURSU
Dr. Surel Karabilgin
DAMAK VE DUDAK YARIĞI KURSU
Dr. Figen Özgür, Dr. Hakan Ağır


Ekip çalışması ve liderlik
Takım içi iletişim
Yardımcı sağlık personeli ile iletişim
Grup dinamikleri

Uygulama: Psikodrama ile uygulama
Damak ve dudak yarıklarının embriyolojisi
Dudak yarığı hastalarına preop yaklaşım ve şekillendiricilerin kullanımı
Dudak yarıklarında burun deformitesi
Dudak onarımı algoritması
Damak yarığı hastalarına preop yaklaşım
Damak yarığında onarım algoritması
Burun deformitesinin onarımı
Velofaringeal yetmezlik tanısı ve tedavisi
Damak fistüllerinin onarımı
Ortodontik tedavinin yeri ve zamanı
17:00 KAPANIŞ
19:00 AKŞAM YEMEĞİ
21:00 SOSYAL PROGRAM 
21.05.2009, PERŞEMBE
SAAT SALON A - GRUBU SALON B - GRUBU
08:00 - 12:00  DAMAK VE DUDAK YARIĞI KURSU
Dr. Figen Özgür, Dr. Hakan Ağır
İLETİŞİM KURSU
Dr. Surel Karabilgin
Damak ve dudak yarıklarının embriyolojisi
Dudak yarığı hastalarına preop yaklaşım ve şekillendiricilerin kullanımı
Dudak yarıklarında burun deformitesi
Dudak onarımı algoritması
Damak yarığı hastalarına preop yaklaşım
Damak yarığında onarım algoritması
Burun deformitesinin onarımı
Velofaringeal yetmezlik tanısı ve tedavisi
Damak fistüllerinin onarımı
Ortodontik tedavinin yeri ve zamanı


Temel iletişim kuralları
Sözlü ve sözsüz iletişim
Hastaya yaklaşım
Estetik hastaların psikolojik profilleri ve yönetimi

Uygulama: Simüle hasta ile beceri eğitimi ve video kayıt
12:00 - 13:00  ÖĞLE YEMEĞİ 
13:00 - 18:00  ARAŞTIRMA TASARIMI VE MAKALE YAZMA KURSU
Dr. Kansu Büyükafşar
İLETİŞİM KURSU
Dr. Surel Karabilgin
Sorunun tanımlanması
Literatür tarama
Araştırma modelinin kurulması
Seçilen yöntemlerin amaca uygunluğu
Sonuçların yorumlanması
Makalenin bölümleri
Giriş ve tartışma bölümlerinin yapılandırılması
Olgu sunumları ve editöre mektuplar
Plagiarism ve diğer etik sorunlar


Ekip çalışması ve liderlik
Takım içi iletişim
Yardımcı sağlık personeli ile iletişim
Grup dinamikleri

Uygulama: Psikodrama ile uygulama
TRANSSEKSÜALİZM CERRAHİSİ
Dr. Gürhan Özcan
18:00 KAPANIŞ
19:00 AKŞAM YEMEĞİ
21:00 DISCO NIGHT
22.05.2009, CUMA
SAAT SALON A - GRUBU SALON B - GRUBU
08:00 - 12:00  PLASTİK CERRAHİDE HEKİMİN SORUMLULUĞU KURSU
Dr. Ali Rıza Tümer, Dr. Sühan Ayhan, 
YANIK KURSU
Dr. Atilla Çoruh, Dr. Yeşim Özgenel
Hekimin sorumlulukları
Yeni TCK
Onam formları ve kullanımı
Malpraktis ve komplikasyon ayrımı
Dünyada ve Türkiye'de malpraktis sigorta sistemi
Bilirkişilik kurumları
Yanıkların sınıflaması
Yanığın fizyopatolojisi
Yanıkta sıvı tedavisi
Yanıkta enfeksiyon
Acil serviste yaklaşım
Yanık yarasının debridmanı
Yanıkta yara bakımı
Özel bölge yanıkları
Yanık sekelleri
Elektrik yanıkları
12:00 - 13:00  ÖĞLE YEMEĞİ 
13:00 - 17:00 YANIK KURSU
Dr. Atilla Çoruh, Dr. Yeşim Özgenel
PLASTİK CERRAHİDE HEKİMİN SORUMLULUĞU KURSU
Dr. Ali Rıza Tümer, Dr. Sühan Ayhan, 
Yanıkların sınıflaması
Yanığın fizyopatolojisi
Yanıkta sıvı tedavisi
Yanıkta enfeksiyon
Acil serviste yaklaşım
Yanık yarasının debridmanı
Yanıkta yara bakımı
Özel bölge yanıkları
Yanık sekelleri
Elektrik yanıkları
Hekimin sorumlulukları
Yeni TCK
Onam formları ve kullanımı
Malpraktis ve komplikasyon Ayrımı
Dünyada ve Türkiye'de malpraktis sigorta işlemi
Bilirkişilik kurumları
19:00 AKŞAM YEMEĞİ
21:00 SOSYAL PROGRAM
23.05.2009, CUMARTESİ
SAAT SALON A - GRUBU SALON B - GRUBU
08:00 - 12:00  TIBBI FOTOĞRAFCILIK KURSU
Dr. Eksal Kargı, Dr. Reha Yavuzer
KANITA DAYALI TIP KURSU
Dr. Şeminur Haznedaroğlu, Dr. Mustafa N. İlhan 
Digital çağda temel fotoğrafçılık kuralları
Tıbbi fotoğrafçılığın farklılıkları
Hasta hakları ve onam alınması
Standardizasyon yöntemleri
Bölgelere göre çekim pozisyonları
Arşivleme
Uygulama: Tıbbi fotoğrafçılıkta standardizasyon için çekim odası oluşturulması ve kullanımı
Kanıta Dayalı Tıpta Temel Kavramlar ve Tarihsel Gelişim
Kanıt Hiyerarşisi ve En iyi Kanıtın Bulunması
Sistematik Derleme ve Meta-Analiz
Eleştirel Değer Biçme
Kanıta Dayalı Makale Değerlendirmesi ve Tartışma
Plastik cerrahide uygulama alanları
Uygulama: Seçilen 3 makalenin kanıta dayalı tıp değerlendirilmesi açısından değerlendirilmesi
12:00 - 13:00  ÖĞLE YEMEĞİ 
13:00 - 17:00 KANITA DAYALI TIP KURSU
Dr. Şeminur Haznedaroğlu, Dr. Mustafa N. İlhan 
TIBBI FOTOĞRAFCILIK KURSU
Dr. Eksal Kargı, Dr. Reha Yavuzer
Kanıta Dayalı Tıpta Temel Kavramlar ve Tarihsel Gelişim
Kanıt Hiyerarşisi ve En iyi Kanıtın Bulunması
Sistematik Derleme ve Meta-Analiz
Eleştirel Değer Biçme
Kanıta Dayalı Makale Değerlendirmesi ve Tartışma
Plastik cerrahide uygulama alanları
Uygulama: Seçilen 3 makalenin kanıta dayalı tıp değerlendirilmesi açısından değerlendirilmesi
Digital çağda temel fotoğrafçılık kuralları
Tıbbi fotoğrafçılığın farklılıkları
Hasta hakları ve onam alınması
Standardizasyon yöntemleri
Bölgelere göre çekim pozisyonları
Arşivleme
Uygulama: Tıbbi fotoğrafçılıkta standardizasyon için çekim odası oluşturulması ve kullanımı
16:00 PAINTBALL TURNAVASI
20:30 AKŞAM YEMEĞİ
21:00 SOSYAL PROGRAM
24.05.2009, PAZAR
SAAT SALON A - GRUBU SALON B - GRUBU
08:00 - 12:00  YARA BAKIMI KURSU
Dr. Mustafa Deveci, Dr. Eksal Kargı
ESTETİK CERRAHİ KURSU
Dr. Tunç Tiryaki, Dr. Sühan Ayhan, Dr. Akın Yücel
Dr. Reha Yavuzer
Yaranın değerlendirilmesi
Debridman - Nem dengesi - Bakteri dengesi
Kronik yaraya yaklaşım
Vakum teknolojisi
Büyüme faktörlerinin kullanımı
Diyabetik ayakta yaklaşım
Venöz ülserlerde yaklaşım
Arteriyel yetmezliklerde yaklaşım
Uygulama: V.A.C. ve Otojen Büyüme Faktörü Uygulamaları
Meme büyütme
Meme küçültmede vertikal teknik
Meme küçültmede ters T tekniği
Yağ emme
Yağ enjeksiyonu
Abdominoplasti
12:00 - 13:00  ÖĞLE YEMEĞİ 
13:00 - 19:00  ESTETİK CERRAHİ KURSU
Dr. Tunç Tiryaki, Dr. Sühan Ayhan, Dr. Akın Yücel
Dr. Reha Yavuzer
ESTETİK CERRAHİ KURSU
Dr. Tunç Tiryaki, Dr. Sühan Ayhan, Dr. Akın Yücel, Dr. Reha Yavuzer
Meme büyütme
Meme küçültmede vertikal teknik
Meme küçültmede ters T tekniği
Yağ emme
Yağ enjeksiyonu
Abdominoplasti
Üst blefaroplasti
Alt kapak blepharoplasti
Kaş asma
Yüz germe
Botox
Dolgu maddeleri
Mezoterapi, termaj, karboksiterapi ve diğerleri
19:00 AKŞAM YEMEĞİ
25.05.2009, PAZARTESİ
SAAT SALON A - GRUBU SALON B - GRUBU
08:00 - 12:00  ESTETİK CERRAHİ KURSU
Dr. Tunç Tiryaki, Dr. Sühan Ayhan, Dr. Akın Yücel, Dr. Reha Yavuzer
YARA BAKIMI KURSU
Dr. Mustafa Deveci, Dr. Eksal Kargı
Üst blefaroplasti
Alt kapak blepharoplasti
Kaş asma
Yüz germe
Botox
Dolgu maddeleri
Mezoterapi, termaj, karboksiterapi ve diğerleri
Yaranın değerlendirilmesi
Debridman - Nem dengesi - Bakteri dengesi
Kronik yaraya yaklaşım
Vakum teknolojisi
Büyüme faktörlerinin kullanımı
Diyabetik ayakta yaklaşım
Venöz ülserlerde yaklaşım
Arteriyel yetmezliklerde yaklaşım
Uygulama: V.A.C. ve Otojen Büyüme Faktörü Uygulamaları
12:00 - 13:00  ÖĞLE YEMEĞİ 
13:00 - 19:00  EL CERRAHİSİ KURSU
Dr. Murat Topalan, Dr. Ömer Özkan
MEME REKONSTRÜKSİYONU KURSU
Dr. Akın Yücel, Dr.Ferit Demirkan, Dr.Sühan Ayhan
El muayenesi
El radyografilerinin değerlendirilmesi
Fleksör tendon kesileri ve onarımı
Ekstansör tendon onarımları
Karpal tünel açılması
Sinir kesilerinde yaklaşım ve onarım
Parmak ucunda yumuşak doku onarımları
Fizik tedavi
Uygulama: Atelleme teknikleri
Yöntem seçiminde etkili faktörler
Abdominal flepler ve kullanımı
Latissimus dorsi ve kullanımı
İmplantların kullanımı
Parsiyel defektlerde onarım
Meme koruyucu tedavi sonrası rekonstrüksiyon gereksinimleri
19:00 AKŞAM YEMEĞİ
26.05.2009, SALI
SAAT SALON A - GRUBU SALON B - GRUBU
08:00 - 12:00  MEME REKONSTRÜKSİYONU KURSU
Dr. Akın Yücel, Dr.Ferit Demirkan, Dr.Sühan Ayhan
EL CERRAHİSİ KURSU
Dr. Murat Topalan, Dr. Ömer Özkan
Yöntem seçiminde etkili faktörler
Abdominal flepler ve kullanımı
Latissimus dorsi ve kullanımı
İmplantların kullanımı
Parsiyel defektlerde onarım
Meme koruyucu tedavi sonrası rekonstrüksiyon gereksinimleri
El muayenesi
El radyografilerinin değerlendirilmesi
Fleksör tendon kesileri ve onarımı
Ekstansör tendon onarımları
Karpal tünel açılması
Sinir kesilerinde yaklaşım ve onarım
Parmak ucunda yumuşak doku onarımları
Fizik tedavi
Uygulama: Atelleme teknikleri
12:00 - 13:00  ÖĞLE YEMEĞİ 
13:00 - 15:00  KURS SONU DEĞERLENDİRİLMESİ
(100 Soruluk Çoktan Seçmeli Test)
GERİ BİLDİRİM TOPLANTISI VE ANKET UYGULAMASI 
15:00 KAPANIŞ
 
 
VII. Plastik Cerrahi Okulu
(2014)
 
VI. Plastik Cerrahi Okulu
(2013)
 
V. Plastik Cerrahi Okulu
(2012)
 
IV. Plastik Cerrahi Okulu
(2011)
 
III. Plastik Cerrahi Okulu
(2010)
 
I. Plastik Cerrahi Okulu
(2008)