KATILIM KOŞULLARI

 


A. Eğitmenler için

Eğitmen olmak isteyen üyelerimizin, Plastik Cerrahi Asistan Okulu Yönergesi gereği,
  • Eğitici eğitimi kursu sertifikası sahibi olmaları
  • Belirtilen programa göre hangi konuda ders vermek istiyorlarsa bir sunum planı ile başvurmaları
  • O konuda en az 5 adet doğru/yanlış ve 5 adet çoktan seçmeli test sorusunu eklemeleri
  • Verecekleri dersin yazılı metinini kurstan 1 ay önce teslim etmeyi taahhüt etmeleri
  • Eğitim sırasında bağımsız bir tıp eğitimcisinin (önceden bütün eğitmenlere iletilecek bir değerlendirme formu üzerinden) kendilerini değerlendirmesine izin vermeleri gerekmektedir


Eğitmen olmak isteyen üyelerimizin [email protected] adresine başvurmaları rica olunur.
Her konu başlığı için 1 veya 2 eğitmen yeterli olmaktadır.

B. Asistanlar için

Asistan olarak katılacakların,

  • Eğitimlerinin 4. veya daha ileri düzeyinde olmaları
  • Anabilim Dalı Başkanı ve Klinik Şefi tarafından önerilmeleri
  • Tam katılımı taahhüt etmeleri
  • Otelde kalacaklarsa konaklama ücretini yatırmaları gerekmektedir

Asistan olarak katılmak isteyenlerin [email protected] adresine başvurmaları rica olunur.
VII. Plastik Cerrahi Okulu
(2014)
 
VI. Plastik Cerrahi Okulu
(2013)
 
V. Plastik Cerrahi Okulu
(2012)
 
III. Plastik Cerrahi Okulu
(2010)
 
II. Plastik Cerrahi Okulu
(2009)
 
I. Plastik Cerrahi Okulu
(2008)