DÜZENLEME KURULU VE EĞİTMENLER

 


Düzenleme Kurulu

Dr. Sühan Ayhan
Dr. Ferit Demirkan
Dr. Eksal Kargı
Dr. Güzin Yeşim Özgenel
Dr. Reha Yavuzer

Eğitmenler

Atilla Arıncı
Sühan Ayhan
Barış Çakır
Çiğdem Çakır
Tarık Çavuşoğlu
Burcu Çelet özden
Ferit Demirkan
Yener Demirtaş
Barış Erman
Tonguç İşken
Ramazan Kahveci
Sürel Karabilgin
Eksal Kargı
İsmail Kuran
Berkan Mersa
Yeşim Özgenel
Figen Özgür
Tunç Tiryaki
Murat Topalan
Binnur Uçakhan
İbrahim Vargel
Metin Yavuz
Reha Yavuzer
Mustafa Yılmaz
Akın Yücel
Fatih Zor

VII. Plastik Cerrahi Okulu
(2014)
 
VI. Plastik Cerrahi Okulu
(2013)
 
V. Plastik Cerrahi Okulu
(2012)
 
III. Plastik Cerrahi Okulu
(2010)
 
II. Plastik Cerrahi Okulu
(2009)
 
I. Plastik Cerrahi Okulu
(2008)