DÜZENLEME KURULU VE EĞİTMENLER

 


TPRECD YÖNETİM KURULU
Başkan : Dr. Ramazan Kahveci
Başkan Yardımcısı : Dr. İsmail Kuran
Genel Sekreter : Dr. Dr. Derya Özçelik
Bilimsel İşler ve Plastik Okulu : Dr. Sühan Ayhan
Dış İlişkiler ve TTB Sorumlusu : Dr. Reha Yavuzer
İnternet ve Bülten/e-Dergi Sorumlusu : Dr. Mustafa Yılmaz
Basın ile İlişkiler Sorumlusu : Dr. Murat Topalan
Sayman : Dr. Hüseyin Borman
Tarihçe ve Üyeler : Dr. Eksal Kargı
   
V. PLASTİK CERRAHİ OKULU DÜZENLEME KURULU
Düzenleme Kurulu : Dr. Sühan Ayhan
  Dr. Ferit Demirkan
  Dr. Eksal Kargı
  Dr. Güzin Yeşim Özgenel
  Dr. Reha Yavuzer
   
Eğitmenler : Dr. Atilla Arıncı
  Dr. Sühan Ayhan
  Dr. Burcu Çelet Özden
  Dr. Yener Demirtaş
  Dr. Mustafa Deveci
  Dr. Erhan Eryılmaz
  Dr. Kemal Fındıkçıoğlu
  Dr. Özgür İnal
  Dr. Tonguç İşken
  Dr. Ramazan Kahveci
  Dr. Sürel Karabilgin
  Dr. Aylin Karanlık
  Dr. Eksal Kargı
  Dr. İsmail Kuran
  Dr. Berkan Mersa
  Dr. Yeşim Özgenel
  Dr. Figen Özgür
  Dr. Selahattin Özmen
  Dr. Cemal Şenyuva
  Dr. Tunç Tiryaki
  Dr. Murat Topalan
  Dr. Yener Ünver
  Dr. Metin Yavuz
  Dr. Reha Yavuzer
  Dr. Akın Yücel
VII. Plastik Cerrahi Okulu
(2014)
 
VI. Plastik Cerrahi Okulu
(2013)
 
IV. Plastik Cerrahi Okulu
(2011)
 
III. Plastik Cerrahi Okulu
(2010)
 
II. Plastik Cerrahi Okulu
(2009)
 
I. Plastik Cerrahi Okulu
(2008)