X. PLASTİK CERRAHİ OKULU DAVET

 


Geleceğimizin Plastik Cerrahlarına,

Bu yıl düzenlenecek olan dördüncü yıl ve üzeri asistanlara yönelik planlanan "Plastik Cerrahi Asistan Okulu" 1-5 Nisan 2017 tarihlerinde Antalya'da yapılacaktır.


Asistan Okulu, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanlık Eğitimi veren Anabilim Dalı ve Kliniklerin müfredatlarında çeşitli nedenlerle eksik olabilecek konuların eğitimini vermek, Çekirdek Eğitim Programının uygulanmasını kolaylaştırmak/desteklemek amacıyla kurulmuştur. Bu okullarda bir yandan bilimsel temel eşitlik sağlanmaya çalışılırken, diğer taraftan çeşitli kurumlardan gelen asistanların sosyal bir ortamda tanışmaları sağlanarak yetişen kuşaklar arasında dayanışmanın da temelleri atılır. Değişik eğiticilerin deneyimlerinden ve hastaya yaklaşım tarzlarından yararlanılması ve erken yaşlarda dağarcıklara eklenmesine fırsat verilirken, iletişim becerisi, hasta fotoğrafı çekimi, plastik cerrahların mediko-legal sorumlulukları, makale yazma, kanıta dayalı tıp gibi standart eğitim programlarında yer almayan bilgi ve becerileri de kazanmanın zemini oluşturulur. Eğitim hayatında çok karşılaşılmayan konular ile pratikte çok gerekli olan konular aktif/interaktif eğitim teknikler aracılığı ile aktarılır.


Geleceğimizin plastik cerrahlarını iyi yetiştirmek kadar, birbiri ile iletişim içerisinde ve deontolojik kuralların farkında olan paylaşımcı, mesleğini severek ifa eden bireyler olarak yetiştirmek de bu okulun hedefleri arasındadır. Amaç okul sonunda geleceğe daha umutla bakan, kendine daha güvenli cerrahlar olunmasına katkıda bulunmak, sosyal aktiviteler ile anılara hatırlandıkça gülümseten sayfalar eklemektir.


Okul sonunda alınan geri bildirimler bağımsız bir kurum tarafından değerlendirilir, geçmişte olduğu gibi bir sonraki senenin eğitiminin planlanmasında yol gösterici olan katkılara dönüşür.


24 Mart 2017 tarihine kadar kayıt yaptırmanızı hatırlatırız.


Eğiticilerimizin de bu eğitim faaliyetlerine destek vermesini diliyor, saygılar sunuyoruz.

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu

II. Plastik Cerrahi Asistan Temel Eğitim Kursu
(2017)
 
I. Plastik Cerrahi Asistan Temel Eğitim Kursu
(2016)
 
IX. Plastik Cerrahi Okulu
(2016)
 
VIII. Plastik Cerrahi Okulu
(2015)
 
VII. Plastik Cerrahi Okulu
(2014)
 
VI. Plastik Cerrahi Okulu
(2013)
 
V. Plastik Cerrahi Okulu
(2012)
 
IV. Plastik Cerrahi Okulu
(2011)
 
III. Plastik Cerrahi Okulu
(2010)
 
II. Plastik Cerrahi Okulu
(2009)
 
I. Plastik Cerrahi Okulu
(2008)